Nytt fotballstyre på plass!

Nytt fotballstyre på plass!

Søndag 27. januar blei det nye styret for fotballgruppa spikra.

Leif Arve Aarøy, Rune Rajendram og Tor Anders Storøy Grønsberg takkar for seg (for denne omgang), mens Julie Titlestad, Odd Magne Øren og Håvard Mjølkeråen er nye inn. Torbjørn Endestad er valt inn som varamedlem.

Julie tar over som leiar, mens Hilde Dalberg fortsetter i rolla som kasserar. Det nye styret vil i den næraste framtida samlast og konstituere seg.

Det nye styret består dermed av:
– Julie Titlestad (ny leiar)
– Hilde Dalberg (kasserar)
– Britt Sofi Terøy
– Bjørn Erik Haveland
– Åshild Underlid
– Håvard Mjølkeråen
– Odd Magne Øren
– Torbjørn Endestad (varamedlem)

Vi takkar dei avtroppande styremedlemanne for innsatsen, samt ønskjer det nye styret til lykke med fotballsesongen 2019.

(Vi kjem tilbake med nyare bileter av det nye styret samla)