Futsalturnering sundag 19. november i Eikefjorden

Futsalturnering sundag 19. november i Eikefjorden

Futsalturneringa i fjorden sundag 19.oktober er for J 12 og J 14, G 10, G 11, G 12, G 13 og G 14. Kampoppsettet ligg her.

Futsal – kampoppsett, 19. November – Eikefjord        
         
         
Førde 2 Eikefjord    
Førde 1 Førde 1      
Jølster a Førde 2      
Jølster b        
         
       
G 10 G 11 G 12 G 13 G 14
Tambarskjelvar Førde Husk AC Jølster 1 Breimsbygda Eikefjord
Eikefjord Viksdalen Jølster 2 Høyang Førde husk
Førde Slåtten AB Førde 1 Høyang Førde 2 Førde fusk
J 12 J 14      
Førde A Tambarskjelvar Førde Slåtten kvit  
Førde B   Førde 1  
         
  Kamptid      
  J 12, G 13, G 14 – 13 minuttar      
  Resterande klassar – 9 minuttar      
         
         
Kampar søndag 19.november        
KAMP TID KLASSE LAG LAG
1 08.40 G 10 Førde 2 Eikefjord
2 08.50 G 10 Førde Slåtten AB Tambarskjelvar
3 09.00 G 10 Førde B Førde A
4 09.10 G 10 Tambarskjelvar Førde 2
5 09.20 G 10 Eikefjord Førde A
6 09.30 G 10 Førde B Førde Slåtten AB
7 09.40 G 10 Førde 2 Førde A
8 09.50 G 10 Eikefjord Tambarskjelvar
9 10.00 G 10 Førde A Førde Slåtten AB
10 10.10 G 10 Førde 2 Førde B
11 10.20 G 10 Tambarskjelvar Førde A
12 10.30 G 10 Førde Slåtten AB Eikefjord
13 10.40 G 10 Førde B Tambarskjelvar
14 10.50 G 10 Førde Slåtten AB Førde 2
15 11.00 G 10 Førde B Eikefjord
16 11.10 G 12 Jølster 2 Høyang
17 11.20 G 12 Førde Slåtten svart Jølster 1
18 11.30 G 12 Førde Slåtten kvit Førde 1
19 11.40 G 12 Jølster 1 Jølster 2
20 11.50 G 12 Høyang Førde Slåtten kvit
21 12.00 G 12 Førde 1 Førde Slåtten svart
22 12.10 G 12 Jølster 2 Førde Slåtten kvit
23 12.20 G 12 Førde Slåtten svart Høyang
24 12.30 G 12 Førde 1 Jølster 1
25 12.40 G 12 Førde Slåtten kvit Førde Slåtten svart
26 12.50 G 12 Høyang Jølster 1
27 13.00 G 12 Jølster 2 Førde 1
28 13.10 G 12 Førde Slåtten svart Jølster 2
29 13.20 G 12 Jølster 1 Førde Slåtten kvit
30 13.30 G 12 Førde 1 Høyang
31 13.40 G 11 Førde Husk AC Viksdalen
32 13.50 J 14 Eikefjord Førde 1
33 14.00 G 11 Førde 1 Tambarskjelvar
34 14.10 G 11 Førde 7 Førde Husk AC
35 14.20 J 14 Førde 2 Førde 1
36 14.30 G 11 Viksdalen Førde 1
37 14.40 G 11 Tambarskjelvar Førde 7
38 14.50 J 14 Førde 2 Eikefjord
39 15.00 G 11 Førde Husk AC Førde 1
40 15.10 G 11 Viksdalen Førde 7
41 15.20 J 14 Førde 1 Eikefjord
42 15.30 G 11 Tambarskjelvar Førde Husk AC
43 15.40 G 11 Førde 7 Førde 1
44 15.50 J 14 Førde 1 Førde 2
45 16.00 G 11 Tambarskjelvar Viksdalen
46 16.10 J 14 Eikefjord Førde 2
47 16.20 J 12 Førde 2 Jølster a
48 16.35 G 13 Breimsbygda Førde 2
49 16.50 G 14 Eikefjord Førde husk
50 17.05 J 12 Jølster b Førde 1
51 17.20 G 13 Førde 3 Høyang
52 17.35 G 14 Førde fusk AHIL
53 17.50 J 12 Jølster a Jølster b
54 18.05 G 13 Førde 2 Førde 3
55 18.20 G 14 Førde husk Førde fusk
56 18.35 J 12 Førde 1 Førde 2
57 18.50 G 13 Høyang Breimsbygda
58 19.05 G 14 AHIL Eikefjord
59 19.20 J 12 Førde 2 Jølster b
60 19.35 G 13 Breimsbygda Førde 3
61 19.50 G 14 AHIL Førde husk
62 20.05 J 12 Førde 1 Jølster a
63 20.20 G 13 Høyang Førde 2
64 20.35 G 14 Eikefjord Førde fusk